AMAÇ VE FAALİYETLERİMİZ

Dış İlişkiler Komisyonumuz; GÜÇSİYAD’ı dünya’ya tanıtmak ve GÜÇSİYAD üyelerinin uluslararası düzeyde ticaret, yatırım, üretim ve işbirliği yapmalarını temin etmeyi amaçlamaktadır.

Dünya genelinde ilişkiler kurmak amaçlanmaktadır. Dolayısıyla her ülke hakkında bilgi toplamak ve ilişki imkanları araştırmak, bunların üyelere ulaşmasını sağlamak, Dış ülkelere geziler düzenlemek, Dış ülke temsilcilikleriyle temas kurmak, (B.Elçi, Konsolos, ticari ataşe, basın, ticaret ve sanayi birlikleri, siyaset ve iş adamları gibi.), Dış ülkelerden ticaret heyetleri davet etmek, Uluslararası İŞFORMU oluşturmak, Uluslararası FUAR organize etmek, AR-GE ile işbirliği halinde, dünya ekonomisinin canlı olarak takip etmek ve yorumlayarak üyelere aktarmak, İthalat ve ihracatla ilgili enformasyon oluşturmak, mevzuat danışmanlığı imkanları geliştirmek, İhracat imkanları konusunda dünya ülkeleri hakkında bilgi oluşturmak ve üyelerle paylaşmak faaliyet alanlarımızdır.