EĞİTİM KOMİSYONU

GÜÇSİYAD’ın düzenlemiş olduğu aile eğitimi çalışmasını planlayıp, uygulayan bir komisyondur. Yapılan aile eğitim çalışmasının müfredatının hazırlanmasından denetlenmesine, başvurulacak kaynaklarının temininden çalışmaların denetlenmesi ve geliştirilmesine, katılımcıların tespit edilip değerlendirilmesinden geri dönüş raporlamasının yapılmasına kadar konu ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürüten çalışma ekibidir.

Eğitim Komisyonu, Eğitimin planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve diğer kuruluşlarla iş birliği etrafında koordine edilmesinden sorumludur. Bu kapsamda yapacağı iş ve işlemler şu faaliyet alanlarından oluşur:

 • Eğitim Müfredatının hazırlanması ve/veya uyarlanması
 • Eğitim seminerlerinin planlanması ve koordinasyonu
 • Gerekli Kaynakların (kitap, dergi, makale, film, resim, karikatür, slayt ve benzer eğitim materyalleri) tespit ve temin edilmesi
 • Uzman sunumcuların tespit ve temin edilerek çalışmaları uyumlu halde istihdamının sağlanması
 • Eğitim çalışmalarına katılacak grup rehberlerinin yetiştirilmesi
 • Eğitim katılımcılarının tespit ve değerlendirmelerinin yapılıp ilgili gruplara sevk edilmesi
 • Eğitim çalışmalarının devam ve verimini temin edip geliştirme. Bu bağlamda ilgili çizelge, anket, istatistik kayıtlarının tutulması.
 • Katılımcılar arasında gruplar oluşturup bu grupları grup sorumluları nezdinde sıcak, kalıcı ve etkileşime açık birliktelikler haline getiren tedbirler almak, uygulamalar yapmak.
 • Katılımcılarla beraber genel ve /veya grup içi gezi, piknik vb. türü faaliyetler organize etmek.
 • Eğitimi içini gerekli sesli, görüntülü eğitim materyalleri hazırlamak.
 • Eğitim müfredatının materyallerinden bir müfredat kitabı oluşturmak
 • Diğer beldelerdeki benzer çalışmalarla koordine ve organize çalışmalara iştirak etmek.

Eğitim Komisyonu bu görevleri yerine getirmek için gerekli tüm yetkiyi, Yönetim Kurulundan alarak faaliyetlerini yürütür.