Küresel rekabetin oldukça hızlı, kapsamlı ve yıkıcı etkilerinin yaşandığı bir süreçte; bilgiye dayalı teknoloji ve yenilikçi inovasyon yaratılması, milletimiz, devletimiz ve geleceğimiz için hayati bir sorun haline gelmiştir.

Yeni kurulan ve hızla teşkilatlanan GÜÇSİYAD, milletimizin asli gücü olan vasıflı, yetenekli, üretken yapılarının, sanayiye ve ülke ekonomisine kazandırılmasına destek verecek çalışmalar yapmayı planlamaktadır.

Bu çerçevede, sanayi başta olmak üzere her alanda yeni değerler tasarlayan, icat eden ve sürdürülebilir kılan, nitelikli insan kaynağı yetiştiren ve bu yapıları bir araya getiren etkinliklere imza atarak, teknolojiyi yaşamla buluşturan, çalıştıkça değer yaratan, ülkemizin refahı, ekonomisi, geniş pazarı, askeri gücü, uzay ve bilim teknolojisindeki üstünlüğü için özveride bulunan tüm milli değerleri bir araya getirmek için yola çıktık.