AMAÇ VE HEDEFLER

GÜÇSİYAD’ın paydaşları ile olan ilişkilerinde ortaya çıkacak hukuki sorunlarda Yönetim Kuruluna görüş bildirmek ve hukuk ile ilgili konularda çalışmalar yapmak GÜÇSİYAD’ın tüm hukukçu üyeleri bu Komisyon’un doğal üyeleridir.

GÖREVLERİ :

  • Derneğin hukuki görüş gerektiren konularında görüş bildirmek,
  • Tüzük, iç yönetmelik, çalışma esasları ve prosedürler gibi derneğin yönetiminde ilke ve kuralları belirleyen yasal belgelerin hukuka uygunluğunu, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde belirli aralıklarla ve talep edildiği hallerde denetler ve önerilerde bulunmak.
  • GÜÇSİYAD üyelerini ilgilendiren hukuki konularda bilgilendirme notları hazırlamak.
  • Derneğin üçüncü kişilerle olan anlaşmazlıklarında hukuk müşavirliği hizmetlerini vermek.