AMAÇ VE FAALİYETLERİMİZ

GÜÇSİYAD Kültür ve Sanat Komisyonu’nun amacı; kültür ve sanatın gelişimi için yapılacak olan tüm çalışmaları gerçekleştirmek, ülke genelinde yaygınlaştırılan projelere katılarak, çeşitli kurum-kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmak, bu kurum ve kuruluşlara katkı sağlamaktır. Kültür ve sanat alanında olanaklar yaratarak dernek üyeleri arasında ilişkiler kurulmasını ve dayanışmayı arttırmak, derneğe ekonomik olarak katkıda bulunmak amacıyla gelir getirici her türlü kültürel ve sosyal faaliyetleri gerçekleştirmektir. Bu komisyon ayrıca, GÜÇSİYAD üyeleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, kitap fuarları, yarışmalar, spor, gezi vb. düzenlemek, üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak amacıyla yapılacak olan faaliyetlerin esaslarını ortaya koymayı amaçlar.

  • Kültürümüze sahip çıkmak ve kültürel düzeyin geliştirilmesi ve korunması  sosyal kültürel etkinliklerde bulunmak.
  • Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
  • Kültürel düzeyin geliştirilmesi için Sivil Toplum Kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinde bulunmak, ortak projeler geliştirmek ve organizeler yapmak
  • Halkımızın kültürel seviyesini geliştirecek işitsel, görsel, kültürel ve sosyal aktiviteler ile bilgi ve beceri yarışmaları düzenleyip; gezi, gözlem ve araştırmalar yapmak;
  • Seminer, konferans, panel, açık oturum, sempozyum, ödüllü/ödülsüz yarışmalar düzenlemek.
  • Gelir veya kültürel amaçla; kısa ve uzun süreli kurslar açmak, konserler vermek, fuarlar ve sergiler düzenlemek.  
  • Tüm komisyonların yapacağı sosyal etkinliklere ilişkin organizeyi gerçekleştirmek.
  • Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
  • İhtiyaç halinde kültürel ve sosyal içerikli festivaller düzenlemek.