Gelir İdaresi Başkanlığı, Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberini yayımladı

Gelir İdaresi Başkanlığı, Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberini yayımladı

Gelir İdaresi Başkanlığı, Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberini yayımladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberini (Yayın No: 288) yayımlayarak, aşağıdaki konularda açıklama yapmıştır:

Ölüm Halinde Mirasçıların Yapması Gereken İşlemler
● Mirasçıların miras paylarını gösteren ve veraset ve intikal vergisi beyannamesine eklenmesi gereken mirasçılık belgesi (veraset ilamı), sulh hukuk mahkemesinden veya noterlerden alınır.
● Ölenden intikal eden mal varlığı için tarha yetkili vergi dairesine veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilir.
● Mirasçıların mükellefiyetiyle ilgili ve özellik arz eden diğer işlemleri yerine getirilir.

Rehberin tamamını okumak için tıklayınız.

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/yayinlar/2018_MirasVergi.pdf